SPAT onderzoekt

Hebben adblockers hun langste tijd alweer gehad?

Advertenties komen we overal tegen. We kijken even op Facebook, scrollen even door Instagram, kijken op een willekeurige website, overal komen advertenties in beeld. Tot een poos geleden hadden we het ook allemaal continu over het gebruik van ‘adblockers’. We wilden er maar alles aan doen om die advertenties uit beeld te krijgen. Hoe is de situatie nu?

Opkomst adblockers
Adblockers zijn programma’s of extensies voor browsers of mobiele besturingssystemen die advertenties blokkeren. Ze worden al tijden door internetgebruikers ingezet. Waren er in 2010 21 miljoen gebruikers wereldwijd, was dit aantal in 2014 144 miljoen. Sinds 2013 is dit aantal jaarlijks ook sterk aan het toenemen. Werden adblockers eerst vooral op de pc en laptop ingezet, worden ze nu met de onmisbaarheid van mobiele telefoons ook daarop geïnstalleerd. De populariteit van adblockers valt te linken aan de populariteit van online adverteren en de toenemende aandacht voor onze privacy als we online zijn. We willen massaal niet constant onderbroken worden door advertenties, en krijgen sneller ladende pagina’s door het gebruik van adblockers. Bovendien worden we door het gebruik van adblockers niet meer gevolgd door websites, waardoor de kans op een virus minder is en je ook meer privacy hebt.

Keerzijde adblockers
Wij als internetgebruikers zien dus vooral de nadelen van advertenties en de voordelen van het gebruiken van adblockers, ons redmiddel in deze tijd vol online advertenties. Uit onderzoek van de Nederlandse tak van de brancheorganisatie voor digitale marketing IAB kwamen wat irritatiepunten naar voren.  74 procent van de deelnemers raakt geïrriteerd van de reclames die ons opgedrongen worden en 78 procent voelt zich niet comfortabel wat betreft zijn of haar privacy door alle data die er verzameld wordt om advertenties te personaliseren.

Maar advertenties zijn er niet voor niets. Doordat er advertenties zijn, is er content. Wanneer een advertentie geblokkeerd is, geeft de adverteerder geen geld aan de website. Aangezien jij als gebruiker met ‘gratis internet’ ook niet betaalt, krijgt de website geen geld binnen. Dus door massaal van adblockers gebruik te maken, maken we het de websites lastig en is het maar de vraag of we nog langer online content tot ons zullen krijgen.

Waar eerder iedereen massaal adblockers ging gebruiken, horen we hier nu nog weinig over. Zijn we van gedachten veranderd en was het enkel een hype? Of is er enkel minder media-aandacht voor dit fenomeen en speelt het nog steeds?

Bewustwording
Onderhand is volgens IAB het gebruik van adblockers in Nederland iets afgenomen. Er is een bewustwordingscampagne genaamd ‘internet is niet gratis’ opgezet om mensen bewust te laten worden van het feit dat het gebruiken van adblockers niet zonder gevaar is. Er wordt gewezen op de verschillende acties die mensen kunnen ondernemen om ervoor te zorgen dat het gratis internet blijft bestaan. De adblocker handmatig uitzetten is een eerste mogelijkheid. Whitelisten een tweede. Dit houdt in dat je op een lijst aangeeft van welke websites je advertenties toestaat. Zo maak je je persoonlijke lijst van websites waarop je advertenties toelaat, je ‘whitelist’.

Uit een onderzoek van Mediabrand Marketing Sciences en IAB Nederland blijkt dat bijna de helft van de adblockgebruikers positief reageerde op de campagne. De resultaten van de campagne zijn tot dusver ook positief en hoopvol. Door de campagne is 7 procent van de respondenten gestopt met het gebruikmaken van adblockers en heeft 47 procent minstens één website op een whitelist geplaatst. 18 procent is van plan deze whitelist aan te maken. Kortom, we zijn ons eerdere besluit om massaal adblockers te gebruiken aan het heroverwegen.

Uit het onderzoek kwamen bovendien de voorwaarden die mensen stellen om zijn of haar adblocker uit te zetten naar voren. 65 procent geeft aan dat hij of zij de advertenties op websites wil kunnen wegklikken. 59 procent geeft aan dat advertenties minder moeten opvallen en 45 procent geeft aan dat de advertenties ‘stil’ moeten zijn. Voorzitter van IAB Nederland, Nathalie Peters, geeft aan dat dit belangrijke cijfers zijn. Bedrijven kunnen deze cijfers meenemen in hun strategieën en zo meer inspelen op de behoefte van de internetgebruiker.

Dus waar we eerder zo snel mogelijk een adblocker wilden installeren, is er nu meer rust in ons hoofd gekomen. Wat betekent dit massale gebruik van adblockers eigenlijk? We zijn ons er meer bewust van dat advertenties er niet voor niets zijn. Door de campagne ‘internet is niet gratis’ is er al meer bewustwording gecreëerd. Misschien moeten we met z’n allen deze bewustwording stimuleren en moet er meer onderzoek gedaan worden onder internetgebruikers om op de wensen van de internetgebruiker in te spelen. Zo komt er een compromis en zijn beide partijen, zowel de uitgeverij als de internetgebruiker, beter uit.